Záznamy zo zastupiteľstva

Nižšie je možné nájsť video záznamy na jednotlivé obecné zastupiteľstvá.
Záznam je vo vysokej kvalite a vytvorený z dvoch pohľadov.