Internet prostredníctvom Optickej siete

SPEED

download: 10 Mbps

upload: neobmedzený

mesačne 9.00 €

ročne 90.00 €

viac info

WNET SPEED (download 4 Mbps, upload 1 Mbps)
cena 9.00 € / mesiac

vysokorýchlostný internet

bez obmedzení a skrytých poplatkov

veľmi výhodný aktivačný poplatok v závislosti na technológií

garancia stálosti cien počas viazanosti

10% zľava z 2.roka pri uzavretí zmluvy na dobu 24 mesiacov a ročnej frekvencií platby za službu internet

TURBO

download: 20 Mbps

upload: neobmedzený

mesačne 12.00 €

ročne 120.00 €

viac info

WNET TURBO (download 6 Mbps, upload 2 Mbps)
cena 12.00 € / mesiac

vysokorýchlostný internet

bez obmedzení a skrytých poplatkov

veľmi výhodný aktivačný poplatok v závislosti na technológií

garancia stálosti cien počas viazanosti

10% zľava z 2.roka pri uzavretí zmluvy na dobu 24 mesiacov a ročnej frekvencií platby za službu internet

PROFI

download: 30 Mbps

upload: neobmedzený

mesačne 15.00 €

ročne 150.00 €

viac info

WNET PROFI (download 8 Mbps, upload 3 Mbps)
cena 15.00 € / mesiac

vysokorýchlostný internet

bez obmedzení a skrytých poplatkov

veľmi výhodný aktivačný poplatok v závislosti na technológií

garancia stálosti cien počas viazanosti

10% zľava z 2.roka pri uzavretí zmluvy na dobu 24 mesiacov a ročnej frekvencií platby za službu internet

FIBER

download: 50 Mbps

upload: neobmedzený

mesačne 20.00 €

ročne 200.00 €

viac info

WNET FIBER (download 8 Mbps, upload 3 Mbps)
cena 15.00 € / mesiac

vysokorýchlostný internet

bez obmedzení a skrytých poplatkov

veľmi výhodný aktivačný poplatok v závislosti na technológií

garancia stálosti cien počas viazanosti

10% zľava z 2.roka pri uzavretí zmluvy na dobu 24 mesiacov a ročnej frekvencií platby za službu internet